De voordelen van elektrische auto’s

Elektrische auto’s zijn een van de vele projecten om ons leefmilieu gezonder te maken. Ondanks het groeiend aanbod aan elektrische wagens, en onze toenemende bekommernis voor een gezond leefmilieu, blijft het gebruik van deze milieuvriendelijke elektrische wagens zo goed als verwaarloosbaar. Wat is de reden hiervan, en welke voordelen biedt ons het gebruik van deze elektrische wagens dan wel?

Ondanks de vele inspanningen van zowel de autoconstructeurs als de overheid, is het gebruik van elektrische wagens niet erg populair. Wegen de voordelen van elektrische auto’s wel op tegen de nadelen, en wat houdt de massaproductie van deze elektrische auto’s dan precies tegen?

CO2- uitstoot moet naar beneden

Het groeiend gebruik van de elektrische auto zou nochtans bijzonder welkom zijn om de CO2- uitstoot de komende jaren drastisch naar omlaag te halen. De Europese Unie wil deze CO2- uitstoot tegen 2020 immers met minstens 30 procent verminderen. Wetenschappers gaan zelfs nog méér dan één stap verder. Ze willen de CO2- uitstoot tegen 2050 met maar liefst 80 procent naar beneden te halen. Ons wagenpark moet dringend milieuvriendelijker worden.

Voordelen elektrische auto

Elektrische auto’s kunnen hier uitkomst bieden. Ze verschaffen ons overigens vele voordelen. Hun CO2- uitstoot ligt stukken lager dan van ons huidig wagenpark. Elektrische wagens produceren geen CO2 dan diegene die vrij komt bij de productie van elektriciteit, bitter weinig dus. Wagens laten nu een CO2- uitstoot van gemiddeld 170 gram per kilometer optekenen.

Elektrische wagens tegen fijn stof

Elektrische auto’s zijn ook efficiënt op het vlak van fijn stof. Deze wagen verliezen ook heel wat minder primaire energie. Het opladen van hun batterijen kunnen ons daar bovenop helpen om zowel het aanbod als de afname van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen. Vooral op langere termijn is dat van groot belang. Een van de belangrijkste problemen bij wind- , zonne– en kernenergie is de vaststelling dat het aanbod niet zomaar in één, twee drie kan afgestemd worden op de vraag.  Autobatterijen zouden hier dan ook een belangrijke bufferfunctie kunnen vervullen. Wanneer de zon volop schijnt of het hard waait, kan dan hun extra energie gebruikt worden om batterijen van onze elektrische wagens op te laden.

Beperkte actieradius

Het belangrijkste nadeel van de huidige generatie elektrische auto’s is hun actieradius, de afstand die we kunnen afleggen met één volle batterij. Elektrische wagens rijden met één volgeladen batterij gemiddeld 160 kilometer ver. De sterkste batterijen brengen ons 500 kilometer ver. En het opladen van deze batterijen duurt toch al vlug enkele uren… Dat is al veel beter dan enkele jaren geleden, maar nog steeds onvoldoende.

Toekomst elektrische auto’s

Volgens deskundigen zal het nog zo’n drie jaar duren vooraleer elektrische auto’s volop kunnen wedijveren met ons huidig wagenpark. We veranderen gemiddeld iedere vijf jaar van auto, zodat deze evolutie op relatief korte termijn een enorm milieuvriendelijk effect zou hebben.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,