De goedkoopste energieleverancier kies je zo

Onze energiefactuur wordt steeds zwaarder. Het is dus niet te verwonderen dat steeds meer consumenten naar de goedkoopste energieleverancier, en dus ook van leverancier veranderen. Dat is zowel het geval voor de levering van electriciteit als van aardgas. Wil je ook van energieleverancier veranderen, maar weet je niet hoe je dit best aanpakt ? Ga dan eerst en vooral op zoek naar de goedkoopste energieleverancier. Als gevolg van de vrijgemaakte energiemarkt is het nu haast kinderspel om de prijzen van de verschillende leveranciers voor zowel electriciteit als aardgas met elkaar te vergelijken. Een record aantal landgenoten kozen de voorbije maanden een andere energieleverancier. Maandelijks gaat het nu al om zo’n 35000 consumenten, en hun aantal neemt van maand tot maand toe. Dat redenen voor hun keuze  zijn uiteenlopend, en hangen van verschillende factoren af. Van al diegenen die van energieleverancier veranderen, is meestal de prijs een doorslaggevend argument. Maar lang niet iedereen is in dit geval. We gaan ook meer en meer bewuster met energie en met ons leefmilieu om dan ooit tevoren. Met welke factoren hou je rekening om van energieleverancier te veranderen?

Door het openstellen van onze energiemarkt, heb je de vrije keuze van energieleverancier. Kwam het veranderen van energieleverancier opvallend traag op gang, dan vinden we steeds beter de weg naar een andere energieleverancier. Dagelijks veranderen bijna tweeduizend landgenoten van energieleverancier, en daarbij maken we geen onderscheid tussen het leveren van electriciteit of aardgas. Wie nu kijkt en vergelijkt, kan met het overlopen naar een andere energieleverancier goede zaken doen. De verschillende leveranciers komen immers geregeld met nieuwe promotieacties voor de dag. Ondanks de stijging van de energietarieven, kun je op onze vrije energiemarkt voordelige contracten afsluiten.

Energieprijzen vergelijken is nu kinderspel

 

Met slechts één speler op onze energiemarkt, moest we tot voor kort geen tarieven vergelijken. Met het vrijmaken van de energiemarkt, verschenen er uiteraard verschillende nieuwkomers op onze energiemarkt.  Prijzen vergelijken heeft nu wel degelijk zin. Voor je op zoek gaat naar de goedkoopste energieleverancier, zet je best je energiebehoeften op papier.  Eens zover, is het vergelijken van energieprijzen erg eenvoudig. Iedere leverancier stelt zijn goedkoopste prijzen voor op zijn eigen site, waar nu ook meer en meer promo- acties in de kijker worden geplaatst.

Vaste energietarief

 

Tijdens je zoektocht naar de goedkoopste energieleverancier heb  je de keuze tussen een vast, een variabel  een semi- variabel energietarief. Met een vast energietarief  kies je voor meer zekerheid. Je hebt dan immers de garantie dat je energieprijs gedurende de ganse duur van je contract ongewijzigd blijft.  Aan deze formule is echter ook een nadeel verbonden. Gaat gedurende de periode van je contract de energieprijs fors naar beneden, dan  kan je van die prijsdaling niet genieten.

 

Variabele energieprijs

 

Het alternatief voor een vaste energieprijs is een variabel tarief. Bij een variabele energieprijs kan je leverancier zijn prijs per kilowattuur maandelijks aanpassen en dit zowel voor electriciteit als voor aardgas. Dat wil meteen zeggen dat je energierekening aan de schommelingen van de energiemarkt  wordt gekoppeld. De leverancier maakt daarvoor gebruik van zogenoemde indexparameters van de voorbije maand die zowel worden berekend als gecontroleerd door energiewaakhond de creg.

Semi- variabele prijs: de gulden middenweg

 

Bij zo’n semi- variabele energieprijs worden de prijsschommelingen niet doorgerekend. Dat is wél het geval voor wat betreft de nettotarieven en allerlei heffingen. Het is uitgerekend deze component van de energieprijs die de laatste jaren het sterkst steeg, zodat je deze prijsformule de minst aantrekkelijke is van de drie.

Gas en electriciteit bij verschillende leverancier

 

Vroeger was je wel verplicht zowel gas als electriciteit bij dezelfde leverancier te kiezen. Met de vrijmaking van onze energiemarkt kwam daar verandering in, en dat is zéker in de voordeel van de consument. Toch kiezen die meestal voor dezelfde leverancier. Jammer, want met verschillende energieleveranciers kun je telkens de goedkoopste oplossing kiezen. De meeste leveranciers verlenen een korting die kan oplopen tot vijftien euro wie via domiciliëring betaalt. Zit je voor het leveren van electriciteit en gas bij dezelfde leverancier, dan kan je slechts één maal van dit prijsvoordeel genieten.

Prijzen vergelijken voor goedkoopste keuze

 

Bij de prijsbepaling zijn ook de transport- en distributiekosten belangrijk. Die zijn afhankelijk van de regio waar je woont en kunnen je een besparing tot zeven procent opleveren. De laagste tarief voor electriciteit vind je in het Antwerpse (Imea) en die van aardgas aan de kust en in de Westhoek met Infrax West. Voor het vergelijken van de laagste energietarieven kan je terecht op www.vreg.be, of op www.vreg.be/doe-dev-test. Om het goedkoopste tarief te berekenen heb je jouw huidige prijs per kilowattuur, je type meter (enkel- dubbel met of zonder nachttarief) en het type van je huidig contract (duurtijd, vaste, variabele of semi- variabele tarief) nodig.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,