Zo voorkom je co- vergiftiging

De komende maanden met zijn windstille en mistige dagen is het favoriete seizoen van koolstofmonoxyde- of co- vergiftiging. Deze stille sluipmoordenaar maakt  jaarlijks duizenden slachtoffers, onder hen velen met dodelijke afloop. Koolstofmonoxyde is dan ook bijzonder moeilijk op te sporen, want zowel   reuk- als kleurloos is. Wat is nu precies vergiftiging door koolstofmonoxyde? Wat zijn de symptomen van zo’n vergiftiging, en wat kunnen we er tegen doen om er ons zo goed mogelijk tegen te beschermen?

Niet alleen in ons land, maar even goed in buurlanden als Nederland en Frankrijk, is koolstofmonoxydevergiftiging  de meest voorkomende doodsoorzaak door vergiftiging. De meeste co-vergiftigingen doen zich voor tijdens het weekend. Verantwoordelijk voor deze steeds weerkomende vorm van vergiftiging zijn alle slecht werkende verwarmingstoestellen (dus ook boilers) met een vlam. Zo’n vergiftiging is zeker niet leeftijdsgebonden, maar treft  vooral vooral 65-plussers. Kolenkachels maken ongetwijfeld het grootst aantal slachtoffers. Slecht werkende schoorstenen, een slecht werkende afvoer, het niet afvoeren van verbrandingsgassen, slecht afgestelde toestellen, een verkeerd gebruik, of onvoldoende ventilatie van je woning zijn andere oorzaken van co- vergiftiging.  Slachtoffers van co- vergiftiging worden ook alsmaar jonger.

Koolstofmonoxyde is kleur-, reuk- en smaakloos

 

Koolmonoxyde is een kleur- , reuk- en smaakloos gas, en juist daarom zo gevaarlijk. Koolmonoxyde komt vrij bij elke onvolledige verbranding van zowel hout, kolen, gas als mazout. Elk verwamingstoestel is een mogelijke bron van co- vergiftiging. Bij slecht afgestelde en/of onderhouden toestellen, en bij onvoldoende verluchting van je woning loop je gevaar op vergiftiging.

Afname zuurstofgehalte in je bloed

Koolmonoxyde wordt langs je longen opgenomen in je bloed. Daar zet  het zich vast aan je rode bloedcellen, waardoor het je zuurstofgehalte aantast. Bij een minieme hoeveelheid koolstofmonoxyde in de lucht, kunnen er zich reeds vergiftigingsverschijnselen voordoen. De ernst is uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid koolstofmonoxyde die je binnen kreeg, van de duur van de blootstelling en van het aantal verzadigde rode bloedlichaampjes.  Kinderen zijn uiterst gevoelig, bij hen zijn de gevolgen meestal dramatisch.

 

Hoe herken je co- vergiftiging?

Zelfs wanneer je verwarmingstoestellen goed werden afgesteld en regelmatig worden onderhouden, blijft het gevaar voor co- vergiftiging bestaan. Onze soms over geïsoleerde woningen kunnen aanleiding geven tot koolmonoxyde vergiftiging. Wordt  je zonder aanleiding plots onwel tijdens een bad of douche, dan  is co- vergiftiging nooit ver weg. Open dan direct alle ramen en deuren, pas kunstmatige ademhaling toe en verwittig onmiddellijk de ziekenwagen . Andere symptomen van co -intoxicatie of vergiftiging zijn braken, duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn.

Verwarmingstoestellen jaarlijks onderhouden

Je kan met enkele eenvoudige maatregelen co- vergiftiging gemakkelijk voorkomen. Laat in de eerste plaats al je verwarmingstoestellen en waterverwarmers door een erkend installateur aansluiten op een schouw of rechtstreekse naar buiten. Sluit in geen geval verschillende toestellen aan op dezelfde schouw. Laat zowel al je verwarmingstoestellen op vlam als de schoorsteen jaarlijks onderhouden. Plaats co- detectoren, en zorg steeds voor voldoende verluchting.

Weersomstandigheden spelen belangrijke rol

De (winterse) weersomstandigheden spelen een belangrijke rol bij vergiftiging met  koolstofmonoxyde. Het gevaar op vergiftiging wordt groter bij temperatuursinversie. Dat is een atmosferische toestand waarbij aan het aardoppervlak een warmere luchtlaag over een koude schuift, of juist het tegenovergestelde van bij normale weersomstandigheden. Bij temperatuursinversie stijgen de temperaturen met de hoogte, terwijl dit bij normale weersomstandigheden precies andersom is. Bij temperatuursinversie werkt de warmere luchtlaag als een deken, waaronder zich alle uitgestoten gassen, dus ook CO, ophopen. Bij temperatuursinversie is het meestal windstil én mistig.

Extra geconcentreerder zuurstof

Word je toch slachtoffer van een co- vergiftiging, dan moet je gedurende een periode van minstens zes uren geconcentreerde zuurstof krijgen. In ernstige gevallen wacht je een zuurstofkuur in een hyperbare zuurstofkamer. Dat is zéker het geval bij bewustzijnsverlies, bij zwangerschap of  hart-en/of longaandoeningen. Zelfs weken na je vergiftiging kan het zogenoemde nawerkingssyndroom ontstaan. Een NMR-scan van je hersenen moet hierover meer duidelijkheid brengen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , ,