Hoe Waar

Leed je schade door storm, onweder en hagelbuien? Dit betaalt je verzekeraar wél en niet terug!

Jarenlang sloegen we de gevolgen van de opwarming van de aarde in de wind. De laatste jaren worden we echter zodanig met de neus op de feiten gedrukt, dat we er nog onmogelijk kunnen naast kijken. Onze winters worden weer kouder en er valt weer meer sneeuw.  Onze zomers worden warmer, met extreem zware onweders als gevolg. Deze onweders, windhozen, hagel en hagelbuien zorgen voor zware schade aan onze woningen en auto’s, maar wie zal voor deze schade uiteindelijk opdraaien? Welke verzekeringen zullen welke schade als gevolg van zware hagelbuien vergoeden en welke schade wordt niet terug betaald? En minstens even belangrijk: wanneer en op welke manier zal deze schade bepaald en terugbetaald worden? hoewaarBLIKSEM
Hoe hoger de temperatuur oploopt, hoe groter je risico op schade als gevolg van zware onweders,  windstoten, hagel en hagelbuien. Tegen hagelbollen met een diameter tot vijftien centimeter is weinig opgewassen. Wie schade heeft geleden als gevolg van deze zware weersomstandigheden, gaat uiteraard bij zijn/haar verzekeraar aankloppen. Met wisselend sukkes, want lang niet alle geleden schade wordt door je verzekeraar vergoed. Kortom, welke materiële schade aan je woning, je auto of aan wat dan ook wordt door je verzekeraar terug betaald en voor welke schade zal je zelf moeten opdraaien?
 • Schade in je huis: stormen, zware rukwinden en windstoten, windhozen, blikseminslagen en/of donderinslagen kunnen veel schade veroorzaken, zowel in als buiten je woning. Belangrijk voor je verzekeraar is wat en op welke manier beschadigd werd. Bij storm, regen, hagel of blikseminslag wordt de schade gedekt door je brandverzekering, ook als de geen gevolg is van brand. In 1995 werd de wetgeving terzake grondig aangepast en dekt elke brandverzekering  ook schade veroorzaakt door storm, hagel of hagelbuien
 • Schade buitenshuis: alles wat buitenshuis schade opliep wordt in principe niet betaald door je brandverzekering. Je verzekeraar hanteert hierbij het principe dat iedere goede huisvader moet weten dat bij stormweer zijn tuinmeubelen kunnen weg vliegen en dat hij die dus tijdig moet in veiligheid brengen. Bij een onverwachte storm, onweder of zware hagelbui kan je verzekeraar zich soepeler opstellen, maar dat heeft dan vooral met klantenbinding te maken. Hoe meer verzekeringen je bij één verzekeraar hebt hoe beter. Dat geeft in dergelijke gevallen dikwijls de doorslag. hoewaaronweerHAGELBALLEN
 • Schade veroorzaakt bij je buren: veroorzaakte je rondvliegend tuinmeubilair schade bij je buren, dan wordt deze schade vergoed door je burgerlijke aansprakelijkheid. Zijn je tuinmeubelen vernield of veroorzaakte rondvliegen materiaal schade aan je woning dan zal je daar zelf voor opdraaien
 • Schade aan je auto: stond je wagen tijdens de zware storm, het onweer of de zware hagelbui op de openbare weg en heeft die schade opgelopen, dan moet je uiteraard je verzekeraar daarvan op de hoogte brengen. Sloot je een omniumverzekering of  een kleine omniumverzekering af, dan zal de schade aan je auto door deze verzekering vergoed worden. Beschik je over geen omniumverzekering of over een beperkte omniumverzekering dan is dat hoogst onzeker. Maak ook in dit laatste geval foto’s van de geleden schade. Er zijn al gevallen bekend waarbij het Rampenfonds de opgelopen schade aan je wagen betaalde, ook al was die niet gedekt door de verzekering.
 • Wat is verzekerd: de schade die rechtstreeks door de verzekerde goederen wordt veroorzaakt, wordt steeds gedekt. Maar de dekking is ruimer. Dat is ook het geval voor schade door een brand of ontploffing als gevolg van het onweer of storm. Daarbij worden ook alle opruimings- en afbraakkosten nodig voor de heropbouw terug betaald. Is je woning onbewoonbaar, dan worden de huisvestingskosten tot drie maanden na het de storm of het onweer vergoed. Nam je daarbij alle mogelijke maatregelen om een schadegeval te voorkomen of om de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, dan zijn ook die verzekerd. Het doet er niet toe of die maatregelen al dan niet resultaat hebben opgeleverd. Een dekzeil op een dak leggen om te voorkomen dat regen verder schade veroorzaakt, is hiervan een voorbeeld.

Wat doen bij schade?

Leed je schade als gevolg van de zware storm, van het onweer of de hagelbuien? Neem dan zeker foto’s die de geleden schade duidelijk aantonen. Contacteer onmiddellijk je verzekeraarDie zal binnen een periode van maximaal  drie dagen een expert sturen die de schade zal opmeten. Zorg ervoor dat je hem alle  facturen kunt voorleggen van de toestellen die schade opliepen. Beschik je over geen facturen, dan kun je al indicatie geven door op te zoeken wat die toestellen momenteel in de winkel kosten.

hoewaaronweerschade

Dit wordt door je verzekering niet vergoed

De wetgever heeft een minimumdekking omschreven, maar heeft ook een lijst van goederen opgesteld waarvoor de verzekering voor natuurrampen niet zal bijdragen. Sommige verzekeraars voorzien in een ruimere dekking en zullen voor sommige van de opgesomde risico’s toch een schadevergoeding betalen.

Meestal wordt deze schade niet vergoed:

 • Schade buitenshuis: voorwerpen buiten je woning, tenzij ze er definitief aan vastgemaakt zijn
 • Alle constructies: en hun inboedel die gemakkelijk verplaatsbaar en demonteerbaar zijn, die bouwvallig zijn of in slechte staat verkeren. Zijn deze constructies de hoofdverblijfplaats zijn van de verzekerde, dan zijn ze wel verzekerd
 • Tuin: tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun inhoud, afsluitingen, hagen, aanplantingen en toegangen, binnenplaatsen, terrassen, zwembaden, tennis- en golfterreinen
 • Gebouwen in opbouw: verbouwing, herstelling en de inhoud ervan. Zijn de gebouwen bewoond of normaal bewoonbaar, dan zal de verzekering toch financieel tussenkomen
 • Gemotoriseerde voertuigen: auto’n motors, boten en vliegtuigen
 • Kelder: al hetgeen in je kelder is gestockeerd en dat op minder dan tien centimeter van de grond is opgesteld in geval van overstroming en het overlopen of de opstuwing van openbare riolen. Verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties die vast aan de bodem zijn wel verzekerd.

Onze tip: kies voor een mini-Omnium bij Touring Verzekeringen. Een uiterst voordelige lening die je wél indekt tegen natuurrampen en hagelschade.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Goedkope autoverzekering: de kilometerverzekering

Kocht jij zopas een nieuwe auto en moet je een autoverzekering afsluiten of overweeg je van autoverzekeraar te veranderen? Kijken en vergelijken loont ook hier. Het kiezen van de autoverzekering met de beste prijs/kwaliteitsverzekering is zeker niet gemakkelijk. Er zijn een flink aantal verzekeraars in ons land actief . Allemaal met eigen formules en tarieven zodat je als consument er nog moeilijk wijs uit geraakt. Het kiezen van de beste en goedkoopste autoverzekering hangt van zovele factoren af dat een prijssimulatie een oplossing kan bieden. Zo’n prijssimulator vind je de meeste websites van verzekeraars die autoverzekeringen aanbieden. Eén van de meest recente aanbiedingen op het vlak van autoverzekeringen is de verzekering per gereden kilometer.

De kilometerverzekering van Corona Direct is voordelig van ruim de helft van onze autobestuurders die bij deze online verzekeraar nog eens 3000 gratis kilometer er bovenop krijgen

De kilometerverzekering van Corona Direct is voordelig van ruim de helft van onze autobestuurders die bij deze online verzekeraar nog eens 3000 gratis kilometer er bovenop krijgen

De kilometerverzekering is, zoals de naam het zelf suggereert, een autoverzekering waarvan de prijs hoofdzakelijk afhangt van de afgelegde kilometers. Maar voor wie is zo’n kilometerverzekering het meest interessant? Zoals deze verzekeringsformule al laat vermoeden is deze kilometerverzekering vooral geschikt voor die autobestuurders die jaarlijks weinig kilometers afleggen. Dan spreken we minder dan 15000 kilometer per jaar. Voor je zo’n kilometerverzekering afsluit moet je dus weten hoeveel kilometer je jaarlijks aflegt.

De kilometerverzekering van Corona Direct

De kilometerverzekering van Corona Direct is extra voordelig, en dit voor iedereen die minder dan 15.000 km per jaar rijdt. Dat is ruim de helft van alle Belgische automobilisten. En voor wie echt weinig rijdt, tot gemiddeld 10000 kilometer per jaar, is zo’n kilometerverzekering extra voordelig, zo gemiddeld 50%!  En met de kilometerverzekering van Corona Direct doe je extra voordeel. Je verzekeringspremie wordt uiteraard vooraf berekend aan de hand van het aantal kilometers dat je jaarlijks denkt te rijden. Na één jaar word je kilometerstand gecontroleerd en verminderd met 3000 kilometer. Die krijg je dus gratis. Reed je  minder kilometer dan je vooraf opgaf, dan krijg je geld terug. Legde je meer kilometers af als afgesproken, dan zal men je verzekeringspremie opnieuw berekenen met het aantal afgelegde kilometers als basis.

Bij het afsluiten van iedere verzekering, ook van een autoverzekering per afgelegde kilometer moet je enkele belangrijke zaken goed in het oog houden. Dat is onder meer het geval met de dekking van je kilometerverzekering. Met de kilometerverzekering weet je onmiddellijk of je voordeel doet in vergelijking met een klassieke autoverzekering.

Corona Direct is een van de belangrijkste online verzekeraars in België. Alles, van het aanvragen van een prijsofferte tot het afsluiten van je verzekering en het behandelen van eventuele schadedossiers verloopt bij Corona Direct uitsluitend online,waardoor alle tussenpersonen worden uitgeschakeld.

Corona Direct heeft ook voordelige woning-, uitvaart-, hospitalisatie-, familiale en hondenverzekeringen.

Autoverzekeringen vergelijken

Ook bij autoverzekeringen met kilometervergoeding  doe je er goed aan de aanbiedingen van de talrijke verzekeringsmaatschappijen met mekaar te vergelijken. Dankzij internet is dat kinderspel. Op de websites van de grootste verzekeraars beschik je over een gratis simulator waarmee je de de premies van de verschillende aanbieders gemakkelijk kunt vergelijken.

Extra tip

Jij wil toch ook van de 3000 gratis kilometers van Corona Direct profiteren? Je bent er amper één muisklik van verwijderd. Uitsluitend via onderstaande website weet je onmiddellijk hoeveel je profijt doet met de kilometerverzekering van Corona Direct!

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Help ik moet mijn woning verkopen, hoe kan ik dit voorkomen?

De aanhoudende economische en financiële crisis heeft uiteraard ook zware gevolgen voor de vastgoedmarkt. Steeds meer landgenoten zijn niet meer in staat hun woning af te betalen en worden daardoor verplicht hun woning te verkopen. Volgens het gezaghebbende immotheker hebben de laatste jaren zowel de banken als de overige kredietverleners al te gemakkelijk hypothecaire leningen toegestaan. Ben je niet meer in staat je droomwoning af te betalen, dan wenkt een gedwongen verkoop. Hoe kan je vermijden dat het zover komt en je droomwoning een nachtmerrie wordt?

Zie zowel je bouwplannen als het bedrag van je woonkrddiet niet té groot, dat zal jeachteraf heel wat problemen besparen!

Nooit eerder was het totale bedrag aan achterstallige betalingen bij woonkredieten zo hoog als nu. Volgens Immotheker is deze betalingsachterstand nu al opgelopen tot bijna één miljard euro, en het einde van deze toch wel erg donkere tunnel is nog lang niet in zicht.

Meerdere leningen

Volgens financiële experten van Immotheker moet de belangrijkste reden voor deze gang van zaken gezocht worden in het feit dat vele eigenaars behalve hun woonlening nog met tal van andere leningen opgescheept zitten. We lenen met andere woorden veel te veel en tot voor kort waren zowel banken als andere kredietverleners al té vrijgevig met het verlenen van woonkredieten. Vele ‘eigenaars’ legden geen financiële buffer aan. Gaat het dan uiteindelijk mis als gevolg van verlies van werk, ziekte, ongeval of een scheiding dan is voor velen de verkoop van hun woning onvermijdelijk. Velen die nu tot een verkoop van hun woning worden gedwongen, gingen sloten hun woonlening voor de crisis af en nu blijkt dat ze die niet aankunnen. Sinds de crisis zijn banken en kredietverleners veel strenger geworden bij het toekenen van woonkredieten en dat valt alleen maar toe te juichen.

Gedwongen woning verkoop vermijden 

Maar hoe kun je de gedwongen verkoop van je woning voorkomen? Volgens immotheker zijn daar inderdaad tal van mogelijkheden voor. Vermijd in de eerste plaats het afsluiten van een te zware woonlening. Het bedrag van je hypothecaire lening hangt niet alleen van je bouwplannen zélf af. Je eigen financiële inbreng is minstens even belangrijk.

Extra tips van immotheker:

 • Maandlast: vraag je in de eerste plaats af hoe groot je maandelijkse leninglast mag zijn om je hypothecaire lening zonder problemen te kunnen afbetalen. Om je maximale leninglast te berekenen, nemen financiële deskundigen je huidige huurprijs als basis. Kredietverleners raden aan nooit méér te lenen dan één derde van je maandelijks netto gezinsinkomen. De duur van een hypothecaire lening bedraagt gemiddeld twintig jaar. Tijdens deze periode kan zowel je werk- als je gezinssituatie grondig wijzigen.
 • Bedrag van je lening: zorg er voor dat het bedrag van je woonlening niet hoger ligt van één derde van je maandelijks inkomen.
 • Financiële buffer: volgens immotheker leg je best een financiële buffer aan en stop je zeker niet al je geldreserves in de realisatie van je droomwoning. Er word je aangeraden een bedrag opzij te zetten dat overeenkomt met minstens drie tot zes maandlonen. Op die manier kun je (tijdelijke) tegenslagen zoals ziekte, ongeval of ontslag op je werk opvangen.

Zirg bij het afsluiten van je woonlening voor een financiële buffer tegen mogelijke tegenslagen.

 • Extra kosten: bij je leenlast komt meer kijken. Vele bouwers houden bij dit alles weinig of geen rekening met de extra kosten als eigenaar. Er is niet alleen het onderhoud van je woning, maar ook de jaarlijks weerkerende onroerende voorheffing moet betaald worden. Immotheker berekende dat je daarvoor rekening moet houden met een extra maandbedrag van zo’n 200 euro.
 • Woonverzekering: vergeet samen met het afsluiten van je woonlening zeker je woonverzekering niet. Zo’n verzekering is gratis en beschermt je vanaf het moment dat je je lening niet meer kan afbetalen.
 • Schuldsaldoverzekering: aan een woonkrediet wordt meestal een schuldsaldoverzekering gekoppeld, ook die moet gedurende de looptijd van je hypothecair kredietbetaald worden. De schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat het resterende, nog niet terugbetaalde bedrag van een hypothecair krediet door de verzekeringsmaatschappij betaald wordt en dus niet meer terugbetaald moet worden door de partner of de erfgenamen, bij overlijden van de verzekerde. Het is dus een vorm van overlijdensverzekering. Dankzij deze schuldsaldo verzekering vermijd je in geval van overlijden dat de maandelijkse aflossingen voor de overlevende partner plots te hoog worden waardoor hij/zij in financiële moeilijkheden geraakt, of dat de erfgenamen bijvoorbeeld het huis moeten verkopen. Bij een overlijden worden inderdaad niet alleen de bezittingen geërfd, maar ook schulden. Een schuldsaldoverzekering is in dat geval voor de nabestaanden een hele geruststelling. Dankzij zo’n schuldsaldoverzekering krijgt de kredietverlener de zekerheid dat het geleende bedrag terugbetaald wordt, zelfs bij overlijden. De uitgekeerde som neemt geleidelijk af en is evenredig met het afbouwen van de hypothecaire lening.
  Op zoek naar een kleine minilening?


  ... Of op zoek naar een grote lening?

Tags: , , , , , , , , ,

Ziekenfonds: prijs en voordelen van Partena onafhankelijk ziekenfonds

Moet je nog bij een ziekenfonds aansluiten of wil je overstappen naar een ander ziekenfonds? Overweeg dan zeker een aansluiting bij het onafhankelijk ziekenfonds Partena. Bij Partena ben je géén nummer maar krijgt iedereen een persoonlijke behandeling. Dat is lang niet alles, Partena biedt je heel wat meer dan enkel het correct en snel uitbetalen van doktersbriefjes en het regelen van vervangingsinkomens.

Een ziekenfonds is er niet alleen in tijden van ziekte of een ziekenhuisopname. Je weet pas hoe efficiënt een ziekenfonds is als je er ook met persoonlijke problemen terecht kan.

Waarom dan wel kiezen voor Partena onafhankelijk ziekenfonds? Een van de belangrijkste pijlers die het succes van Partena uitmaken is ongetwijfeld hun persoonlijke aanpak en dienstverlening. Klanten kiezen zeker ook voor een  uitgebreid pakket voordelen en diensten die hen door Partena wordt aangeboden: van optiek tot vakanties, van bewegen tot langer thuis wonen. Partena biedt zijn leden extra zekerheid dankzij haar uitgebreide  hospitalisatieverzekering Hospitalia en tandverzekering Dentalia Plus. Het is dankzij deze individuele en persoonlijke aanpak en constante aandacht voor kwaliteitsverhoging van zorg en bijstand dat Partena zich meer en meer blijft onderscheiden van de andere ziekenfondsen.

Nieuwe extra diensten

Partena past zich zoveel mogelijk aan de wijzigende noden van ziekenzorg en dienstverlening aan. Om dit waar te maken, zoeken  de specialisten van Partena voortdurend  naar nieuwe en innovatieve diensten. Partena telt nu al 210.000 leden en dit aantal neemt nog dagelijks toe.

De voordelen van een aansluiting bij Partena onafhankelijk ziekenfonds:

 • Bereikbaarheid: Partena is zeven dagen op zeven bereikbaar, en dit waar en wanneer het de klant past.
 • Kwaliteit en onafhankelijkheid: Partena is voortdurend op zoek naar de verbetering van zijn dienstverlening en naar vernieuwing om zich zoveel mogelijk aan te passen aan de noden van ziekenzorg en dienstverlening voor jongeren, gezinnen en senioren.

  Partena onafhankelijke ziekenfonds is er voor het ganse gezin, van bij de geboorte…

 • Voordelige pakketten: Partena biedt zijn leden een optimale bescherming dankzij relevante voordelen gebundeld in voordelige pakketten.
 • Gezonder leven: Partena biedt je alternatieve behandelingen, brilglazen en lenzen,…
 • Persoonlijk comfort op ieders maat: je kan op Partena ook rekenen voor zowel poets- als strijkhulp, en opmerkelijke kortingen in diverse webshops.
 • Tandverzorging: de terugbetalingen van tandhygiëne en tandverzorgingen gaan tot maar liefst 1000 euro.
 • Hospitalisatie: je geniet bij Partena onafhankelijk ziekenfonds van een uitgebreide hospitalisatieverzekering. Deze werd door Testaankoop uitgeroepen tot de hospitalisatieverzekering met de beste prijs/kwaliteitsverhouding.
 • Kinderen en vakantie: kortingen op vakanties en meerdaagse activiteiten.
 • Logopedie: die tot 650 euro terugbetaald.
 • Babyvoordelen: bij Partena heb je als toekomstige ouders de keuze tussen een geboortepremie van 400 euro of 500 euro luiervoordeel.
 • Zorgbehoevend: uitleendienst, gezinszorg, enz.

En ook oma en opa kunnen op een uitgebreide dienstverlening van Partena onafhankelijk ziekenfonds rekenen

 • Zelfstandigen: uitgebreid voordelenpakket, optimaal verzekerd met hospitalisatieverzekering en tandverzekering.
 • Persoonlijke aanpak: Partena staat dag en nacht klaar voor diegenen die hulp nodig hebben.
 • Overstappen: je overstap wordt volledig door Partena geregeld.

Gratis bij je lidmaatschap

Naast het vlug en correct uitbetalen van doktersbriefjes biedt Partena je tal van gratis voordelen bij je lidmaatschap:

 • Online kantoor: meer tijd voor jezelf en minder paperassen. Beheer je dossier online, volg je geneesmiddelenverbruik op de voet, krijg automatisch bericht van je terugbetaling, download gemakkelijk attesten en documenten. Zeven dagen op zeven, waar je wil, zelfs mobiel.
 • Relevante terugbetalingen en voordelen: bril en lenzen, homeopathie, sportclub, osteopathie, vaccinaties, diabetes, overgewicht, poetshulp.
 • Voordelen die met je gezin meegroeien: 400 euro geboortepremie of een luierrekening van 500 euro. Kraamzorg, kinderopvang, poetshulp, oppas als je kind ziek is, extra kortingen op logopedie, kampen, sportclubs en vakanties.

Extra zekerheid

Wil je je gezin extra beschermen tegen hoge ziekenhuis- en tandzorgkosten? Op Partena kan je rekenen:

 • Hospitalia Plus: hospitalisatieverzekering met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Het comfort van een eenpersoonskamer, terugbetaling van ereloonsupplementen, geen franchise.
 • Dentalia Plus: elk jaar tot 1.000 euro terugbetaling voor het plaatsen van blokjes en tandimplantaten, orthodontie.

Prijs Partena ziekenfonds: de verplichte ziekenfondsbijdrage bedraagt  7,20 euro per maand, per titularis.

Tags: , , , , , , , , ,