Blijft beleggen in vastgoed intressant

Beleggers beleven alvast niet de gemakkelijkte periode uit hun leven. Zowat alle aandelenbeurzen tuimelen angstaanjagend naar beneden. Zo erg zelfs dat ze binnenkort nauwelijks méér opleveren dan het klassieke spaarboekje. En de overheid laat de belegger al evenmin met rust. Die koestert het vaste voornemen om de roerende voorheffing op de inkomsten van alle beleggingen op te trekken. Moet je dan als belegger in  2012 het geweer van schouder veranderen, en je meer en meer op de vastgoedmarkt richten om je spaarcenten min of meer te laten  renderen?

 

Blijft het beleggen in vastgoed ook volgend jaar interessant of moeten je ook hier een inzinking verwachten?

 

Een huis en/of appartement kopen om het te verhuren werd dit jaar weer populairder. Verwonderlijk is dat niet, want de meeste beleggingen leveren haast zo weinig op dan het klassieke spaarboekje. Daarbij komt ook de vaststelling dat in tijden van crisis investeren in vastgoed steeds een gevoel van zekerheid geeft. Tijdens de aan gang zijnde economische en financiële crisis bewees de vastgoedsector nog maar eens zijn slagkracht en zijn weerbaarheid. Hier geen forse correcties zoals dat elders wél het geval was.

 

Extra stabiliteit en zekerheid

 

Wie tijdens de eerste maanden van 2011 een woning kocht, betaalde daar bijna twee procent méér voor dan iemand die dat één jaar vroeger deed. Voor appartementen lag dat cijfer iets lager dan één procent. De risico’s die aan andere beleggingen zijn verbonden, zorgden met andere woorden voor extra stabiliteit en zekerheid in de vastgoedector. België neemt een wel erg aparte plaats in op de vastgoedmarkt. Het is inderdaad een land van hoofdzakelijk kleine verhuurders. Het gaat dikwijls om 65- plussers en gepensioneerde zelfstandigen.

 

Vastgoed kopen interessant?

 

Vraag bij dit alles is uiteraard of het moment voor het kopen van vastgoed momenteel gunstig is. Zal de volgende maanden dit gunstige klimaat aanhouden? De resultaten van een onderzoek dat door Netto in de vastgoedsetor werd uitgevoerd, toont ons  een eerder genuanceerd beeld. De gevaren voor alle beleggers, dus ook die in vastgoed, blijven volgens deze experts ook volgend jaar bestaan. Beleggers investeerden de afgelopen maanden in vastgoed uit ontgoocheling in de gang van zaken binnen de beurswereld. Daardoor zal de druk op de vastgoedmarkt toenemen.

 

Rendement uit maandelijkse huurprijs

 

Beleggers moeten het rendement uit hun vastgoed uitsluitend halen uit de maandelijkse huurprijs. De gemiddelde huurprijzen van appartementen lagen gedurende de eerste helft van dit jaar drie procent hoger dan één jaar eerder. Voor woningen lag dit cijfer net onder de twee procent.

Experten in vastgoed vragen zich hier bij af of de huidige huurprijzen wel realistisch zijn en ze op langere termijn houdbaar zijn. En hierin schuilt uiteraard het grootste gevaar voor beleggers in vastgoed. Niet alleen het aantal wanbetalers, maar ook  de uitzettingen blijven toenemen, en dat is beslist geen goed voorteken.

 

Jaarlijkse kosten

 

Elke medaille heeft een keerzijde, en ook in de vastgoed is niet alles goud dat blinkt. Zo zijn  er de jaarlijks weerkerende kosten als het onderhoud, onvoorziene uitgaven, eventuele herstellingen en renovatiekosten. Daarbij moet je als investeerder er ook rekening mee houden dat de steeds weerkerende papierwinkel ook geld kost, en dat ook de fiscus de eigenaars goed weet wonen. Kortom, de vastgoedsector blijft voor beleggers interessant, zeker in economische en financiële woelige tijden. Toch blijft ook hier voorzichtigheid geboden, en moet je als belegger de evolutie op de vastgoedmarkt uiteraard op de voet volgen. Ook een verwittigd belegger is er minstens twee waard.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , ,