Belastingen: is GSM van werkgever echt gratis

Kreeg jij ook een gsm mét abonnement of voorafbetaalde kaart cadeau van je werkgever?  Zo ben je voor hem steeds bereikbaar. Mag je deze gsm ook gebruiken voor privé- gesprekken, of werd hierover een regeling overeengekomen die ook in je arbeidsovereenkomst werd opgenomen? Is dit dan wel écht een geschenk en ben je verplicht om steeds voor je baas bereikbaar te zijn ? Is dit geschenk écht wel gratis? Hoe reageren trouwens de belastingen op zo’n gratis gsm toestel van je werkgever? Mag je dit toestel uitsluitend voor je job gebruiken, of er ook privé- gesprekken mee voeren? Als dit laatste toegestaan is, gaat het dan om een voordeel in natura waarop je belastingen én sociale bijdragen moet betalen?

Krijg je van je werkgever een GSM toestel met abonnement of voorafbetaalde kaart,  dan doet hij dat zeker niet uit liefdadigheid. Je bent dan voor hem steeds bereikbaar, en daar zal je werkgever ongewtijfeld zijn voordeel mee doen. Vraag hierbij is uiteraard of je verplicht bent steeds bereikbaar te zijn voor je werkgever.

 

Extra legaal voordeel

 

Je gsm van het werk is een extra legaal voordeel. Dat betekent dat het een deel(tje) is van je loon. In principe mag een gratis gsm van je werkgever dan ook geen enkele invloed hebben op de manier waaroip je jouw job moet uitoefenen. Of je die na je werkuren of zelfs in het weekend en  op feestdagen opneemt, hangt van jouw functie binnen het bedrijf af. Kijk je arbeidsovereenkomst goed na wat daarin werd opgenomen over het gebruik van je gratis gsm die je werggever ter beschikking stelde.

Verdeling van de gesprekskosten

Meer en meer werkgevers kiezen voor het verdelen van de gesprekskosten. In vele gevallen betaalt de werkgever alle kosten tot een vooropgesteld bedrag. Alles wat daarboven gaat is voor jouw rekening. Een andere mogelijkheid is dat je baas alles betaalt behalve je eventuele gesprekken naar speciale nummers. Een andere veel gebruikte mogelijkheid is dat je werkgever alle gesprekken betaalt, en jij het internet voor je rekening neemt. Alle regelingen terzake zijn perfect legaal. Lees de regeling hieromtrent goed na voor je jouw arbeidsovereenkomst ondertekend en naar je gratis gsm grijpt. Je mag bij dit alles zeker niet uit het oog verliezen dat de gsm eigendom blijft van je werkgever en je hem dus in geen geval mag door verkopen.

Onbegonnen werk

Alle gsm- operatoren hanteren zovele tarieven, ook voor professioneel gebruik, dat het in principe onmogelijk is om professionele en privé gesprekken uit elkaar te houden. De enig mogelijke oplossing is te belasten op basis van een forfait, anders blijven steeds betwistingen bestaan over professioneel en privé gebruik gesprekken blijven bestaan. Zowel de fiscus als de Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid gebruiken nu een forfaitair bedrag. Wie van zijn werkgever een gsm ter beschikking kreeg, en hij geen systeem van gescheiden gesprekken hanteert, betaal je sociale bijdragen op een forfaitair bedrag van 12,50 euro per maand. Dit bedrag wordt aangerekend voor je privé- gesprekken die je voerde met de gratis gsm van je werkgever. Op dit bedrag ben je verplicht sociale bijdragen te betalen die van je nettoloon worden afgehouden. Het tarief werd vastgesteld op 13%.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,