Als Belg trouwen in Spanje steeds populairder

trouwen in spanjeTrouwen in het buitenland wordt steeds populairder, zéker in Spanje. Verwonderlijk eigenlijk, want trouwen in Spanje is voor buitenlanders niet eens wettelijk. Dat is het wél wanneer we beiden minstens twee jaar in Spanje verbleven, én in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven. Toch zijn er heel wat mogelijkheden om in Spanje elkaar het ja- woord te geven. Hoe pakken we als Belg zo’n trouwplechtigheid in Spanje aan, en op wat moeten we letten omdat ons Spaanse huwelijk hier bij ons wettelijk zou zijn?

Trouwen in het buitenland is ongetwijfeld iets voor koppige doorzetters. Als we zo’n huwelijk in Spanje écht zien zitten, wordt het beslist iets speciaal, en zéker onvergetelijk. Om alle noodzakelijke documenten voor ons huwelijk in Spanje rond te krijgen, moeten we vooral geduldig zijn. Het duurt minstens enkele weken, en in het slechtste geval zelfs maanden, voor de papierwinkel officieel in orde is. Is trouwen in Spanje je dit allemaal waard? Ga er dan voor! Het is de moeite méér dan waard.

Wettelijk trouwen in Spanje onmogelijk

Meer en meer landgenoten willen, koste wat het kost, in Spanje in het huwelijksbootje stappen. Toch is Spanje, samen met Frankrijk, veruit het moeilijkste land om er als buitenlander te trouwen. Finland, Schotland en Mauritius vormen geen enkel probleem. Als buitenlander wettelijk trouwen in Spanje is zelfs onmogelijk. Dat is het wél wanneer één van beide partners de Spaanse nationaliteit bezit, of wanneer we beiden minstens twee jaar in Spanje verblijven, en er ook in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

Hulp van trouwplanners kost geld

We kunnen ons bij het uitvoeren van onze trouwplannen in Spanje laten bijstaan door trouwplanners, evennementenbureau’s of door reisorganisatoren die zich specialiseerden in trouwen in het buitenland. Die hulp neemt echter een belangrijke hap van ons huwelijksbudget voor zijn rekening. Het is zelfs voordeliger om enige tijd in Spanje te verblijven, om er alles wettelijk te regelen.

Wanneer is ons Spaans huwelijk geldig in België?

Om ons huwelijk in Spanje is hier een wettelijk karakter te geven, moeten we voldoen aan onze wetgeving terzake. Welke documenten er nodig zijn om ons
huwelijk in Spanje te kunnen laten doorgaan, moeten we navragen. Sommige landen plaatsten dit op hun website. Er zijn landen die heel wat documenten verplicht maken vooraleer ze met ons huwelijk instemmen. Er zijn zelfs landen waar een bewijs van goed gedrag en zeden én een medisch attest verplicht is. We moeten daarbij ook het bewijs leveren dat er zich geen huwelijksbeletsel stelt.

Terug op het thuisfront

Eens terug in ons land, kunnen we onze Spaanse huwelijksakte in het Belgisch register laten inschrijven, maar dat is niet verplicht. Het is wél aan te raden om later gemakkelijker uittreksels en/of afschriften te kunnen bekomen. Is onze Spaanse huwelijksakte niet in het Nederlands opgesteld, dan moet die hier gelegaliseerd worden door een officiële vertaler. Onze Spaanse huwelijksakte moet uiteindelijk bevestigd worden met een stempel van de rechtbank van eerste aanleg. Zo krijgt ons Spaans huwelijk ook hier een wettig karakter.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , ,