Vochtproblemen in woning tijdig oplossen

Opstijgend vocht met schimmelvorming als gevolg. De problemen die daar uit voortvloeien zijn meestal niet te onderschatten. Ze maken niet alleen je woning minder waard, maar hebben uiteraard ook hun negatieve voor de gezondheid van zijn bewoners. Wat kan je zélf doen om deze vervelende vochtvorming te voorkomen, en wat zijn de verschillende mogelijkheden om deze problemen definitief uit je woning te helpen? Kan je zo’ n vochtprobleem zélf oplossen en welk prijskaartje hangt eraan vast?

Controleer alvast voor het najaar je woning op vocht. Het tijdig ontdekken ervan is een belangrijke voorwaarden om je woning vochtvrij te houden. Je hebt heel wat mogelijkheden ter beschikking om met deze vochtproblemen in je woning definitief af te rekenen. Elke oorzaak van vochtschade in je woning vraagt een andere aanpak, maar de meeste kan je gemakkelijk zélf oplossen.

Vocht maakt je woning minder waard

Vocht in je woning laat zich niet zomaar in een handomdraai verjagen. Het is dan ook een van de grootste vijanden van je woning. Vocht veroorzaakt heel wat schade en is verantwoordelijk voor muffe geurtjes, voor snel afbladderend behangpapier en, nog erger, voor schimmelvorming. Met vocht in je woning reken je best zo snel én accuraat mogelijk af.

Té vochtige ondergrond

We herkennen vochtproblemen aan schimmelvorming en natte plekken op de onderzijde van muren, vaak nooit hoger dan één meter en haast uitsluitend op de gelijkvloerse verdieping. Meestal is de zoutrand op de betrokken muur duidelijk zichtbaar. Het vocht is afkomstig van de té vochtige ondergrond dat in contact komt met poreuze bouwmaterialen van zowel fundering als muren. In nieuwbouwwoningen wordt nu al jaren een beschermende folie aangebracht, maar dat was vroeger niet het geval, met alle gevolgen vandien.

Vochtwerende gel injecteren

Opstijgend vocht kan je een halt toeroepen door de muren te injecteren met een waterafstotende gel. Vooraleer de gel in de muren te spuiten, dien je de door het grondwater beschadigde pleister weg te kappen. De vochtwerende gel wordt via gaten  zo diep mogelijk in de muren gespoten. Pas na zes maanden mag je  nieuw pleisterwerk aanbrengen. Je kan deze herstellingswerken gemakkelijk zélf uitvoeren. Laat je  deze karwei  door een aannemer uitvoeren, dan betaal je al vlug zo’n honderd euro per strekkende meter. Neem je onmiddellijk terug  je intrek in je woning, dan los je het vochtprobleem op door een zoutbestendige pleister (richtprijs 45 euro/m2) of  een speciale folie (20 euro/m2) aan te brengen.

Schouw zorgt voor condensatie

Vochtplekken op de schouw of in de onmiddellijke omgeving, zijn het gevolg van een lekkende schouw of van schoorsteencondensatie. Uit veiligheidsoverwegingen los je dit probleem bij voorkeur nog voor het najaar op.  Schoorstenen zijn gevoelig aan vocht. Ze worden voortdurend afgekoeld en verwarmd. Zo ontstaat vlug condensvocht. Je kan dit probleem eenvoudig én goedkoop oplossen door een schoorsteenbuis te plaatsen.

Condensatieproblemen door koude bruggen

Vochtproblemen als gevolg van condensatie doen zich haast uitsluitend in oudere woningen voor. Je kan dit herkenen  aan de zwarte schimmelpuntjes in de bovenste hoeken van een kamer en/of op plaatsen waar zich koude bruggen bevinden. Dat zijn plaatsen in je woning waar onvoldoende of slecht is geïsoleerd. Dit verschijnsel uit  zich in de nabijheid van dorpels, op plaatsen waar de spouwmuur op de fundering rust of daar waar een binnen- en een buitenmuur samen komen. De luchtvochtigheid slaat er neer, omdat op die plaats een koude plaats is waardoor condensatievocht ontstaat. Dit probleem is niet altijd even gemakkelijk op te lossen. In je bad- of slaapkamer kan je een ventilatiesysteem aanbrengen.

Regeninsijpeling

Als gevolg van de regen, kunnen buitenmuren uiteindelijk toch vocht doorlaten. Vooral gevels die zuid-of westwaarts gericht zijn, lijden daar onder. Je lost dit op door je gevel uit te slijpen en te hervoegen. Voor een blijvend effect,  behandel je deze gevel  met een vochtwerend middel, dat gemiddeld zo’n acht euro mer m2 kost.

Kelder basis van vochtproblemen

Je kelder ligt meestal aan de basis van je vochtproblemen, omdat de muren rechtsreeks in contact staan met de vochtige ondergrond. Een vochtige kelder tast op langere termijn gans je woning aan. Grijp je niet vlug in, dan gaan de keldermuren af brokkelen, en komt de bovenliggende constructies in gevaar. Bij een vrijstaande woning  graaf je de kelder langs de buitenzijde volledig uit, om daarna van een waterdichte laag met primer aan te brengen. De kelderdichting en drainage kosten je al vlug zo’n 70 euro/m2.

Waterdichte mortel voor binnenkant kelder

Bij een rijwoning  en een half open bebouwing maak je de kelder waterdicht langs de binnenzijde. Je doet dit bij voorkeur met waterdichte mortel en een zoutbestendige pleister. Afhankelijk van de ernst van je vochtprobleem zijn  er gemiddeld zo’n drie tot vijf pleisterlagen nodig. Een kelder waterdicht maken langs de binnenkant draagt een prijskaartje dat varieert tussen de honderd en driehonderd euro per m2.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , , ,