Wat is een samenlevingscontract ?

Besloot je om met je partner officieel te gaan samen wonen? Heb je dan al eens aan het opstellen van een samenlevingscontract gedacht? Zo’n samenlevingscontract is zeker de moeite waar. Wat is een samenlevingscontract precies? Wat kan er allemaal worden in opgenomen en waarom laat je zo’n contract opstellen?  Eén ding is duidelijk: besloot je met je partner te gaan samenwonen, dan is het opstellen van een samenlevingscontract een goede zaak waarmee ja later heel wat narigheid kunt voorkomen.

samenwondendcontract

 Zo’n samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst die niet alleen tussen twee personen maar ook tussen meerdere wordt afgesloten. In zo’n samenlevingscontract worden alle gemaakte afspraken met betrekking tot het samenwonen opgenomen.  Om een samenlevingscontract op te stellen is het niet eens nodig een gemeenschappelijke huishouding te hebben. Met zo’n samenlevingscontract kan je later eventuele problemen voorkomen. Zeker wanneer de twee partners vroeg of laat besluiten  om uit elkaar te gaan. In zo’n contract wordt bijvoorbeeld nauwkeurig omschreven welke voorwerpen van wie zijn. Zo’n samenlevingscontract is niet alleen gemakkelijk wanneer koppels uit elkaar gaan. Zonder samenlevingscontract staat er niets wettelijk op papier wanneer een van beide partners zou overlijden. Beschik je wél over zo’n samenlevingscontract dan wordt je door de wet op dezelfde manier behandelt als een getrouwd koppel.

De meeste samenwonenden laten hun samenlevingscontract door een notaris opstellen, maar dat is niet verplicht. Je mag dat ook zelf doen

Wat kan je opnemen?

 In een samenlevingscontract worden alle afspraken tussen twee of zelfs meerder personen met betrekking tot het samenwonen nauwkeurig beschreven. Dat kan gaan van financiële afspraken in verband met het levensonderhoud van de betrokkenen. In zo’n contract wordt niet alleen de manier waarop de kosten voor het huishouden worden verdeeld opgenomen. Dat is even goed het geval voor bijvoorbeeld alle gemaakte kosten voor de woning zoals de hypotheek, het gebruik van eventuele bankrekening(en), de verdeling van alle bezittingen, een verblijvingsbeding of afspraak dat alle gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van één van beide personen, automatisch eigendom worden van de langst levende persoon, de regeling bij het beëindigen van de samenleving en alle andere afspraken die tussen de betrokkenen worden gemaakt.

Voorwaarden samenlevingscontract

Om zo’n samenlevingscontract te kunnen opstellen moeten alle betrokkene minstens meerderjarig zijn en mag er niemand onder gerechtelijke curatele zijn geplaatst. Diegenen die zo’n samenlevingscontract laten opstellen kunnen zelfstandig beslissen wat ze daarin willen laten opnemen, als alles maar in orde is met de wetgeving. Hou er echter wél rekening mee dat een officieel ondertekend contract bindend is voor alle betrokken partijen.

Wie stelt een samenlevingscontract op?

Meestal laat men zo’n samenlevingscontract opstellen door een notaris. In dat geval kost je dat gemiddeld tussen de 300 en 500 euro. Maar het is ook wettelijk toegelaten om dat contract samen op te stellen, het gaat dan om een zogenaamd onderhands samenlevingscontract. Als jullie zo’n onderhands samenlevingscontract willen opstellen moet je er wel rekening mee gehouden dat zo’n onderhands samenlevingscontract niet altijd geldig is.

Eigen woning

Beschikt slechts één van beide partners over een eigen woning, dan kan je dat via een samenlevingscontract niet laten regelen dat het huis eigendom van jullie beiden wordt. Je kan wél de helft van je woning verkopen aan je partner. Het is dan aan de notaris om een akte van levering op te stellen.Alleen op deze manier zijn jullie beiden eigenaar van de woning.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Tags: , , , ,